Neprehliadnite

PROPOZÍCIE

 

 1. Všeobecná charakteristika
  Carinthia Ladies Tour (ďalej CLT) je dlhodobá súťaž pozostávajúca z piatich samostatne hodnotených turnajov. Je určená pre širokú členskú základňu hráčok golfu bez rozdielu HCP. Súťaž sa hrá na úpravu HCP. Súťaž je určená pre golfistky vo veku nad 18 rokov. Mladšie hráčky hrajú na výnimku organizačného výboru, ktorý každý prípad aj počet mladších hráčok posúdi osobitne.
 2. Podmienky účasti
  Na CLT sa môžu zúčastniť všetky hráčky golfu s oprávnením na hru (HCP, klubový HCP 37 – 54), ktoré spĺňajú podmienky amatérskeho štatútu, včas sa do súťaže prihlásia a zaplatia poplatok za hru a štartovné.


  3. Termíny a miesta konania

  13. apríl 2024 sobota GGG Resort Skalica
  11. máj 2024 sobota Golf Resort Sedín
  15. jún 2024 sobota Red Oak, Nitra
  27. júl 2024 sobota Green Resort, Hrubá Borša
  21. september 2024 sobota Golf Resort Penati, Heritage

  Prémiový turnaj:
  7 – 9. 10. 2024 Golf Park Klopeiner See, Korutánsko

4. Technické ustanovenia, systém hry a hodnotenie
Hrá sa podľa platných golfových pravidiel schválených Royal and Ancient Golf Club of St. Andrews a miestnych pravidiel ihriska. Každý turnaj spoluorganizuje príslušný klub, ktorého domovským ihriskom je miesto, kde sa turnaj koná. Klub v plnom rozsahu zabezpečuje regulárnosť hry a zodpovedá za výsledky. Súťažný výbor upozorňuje na striktné dodržovanie článku 6. golfových pravidiel týkajúceho sa pomalej hry. Jeho nedodržanie bude trestané pridelením stanoveného počtu trestných rán. Pri hre je podľa pravidiel povolené mať jedného nosiča a hráčky sú povinné pohybovať sa peši.

A. Súťaž pozostávajúca z piatich kôl sa odohrá systémom
stableford netto.

B. Každé kolo je hodnotené ako samostatný turnaj, hráčkam
sa súčasne vedie v turnajoch získaný súčet stbf. bodov netto,
potrebný pre vyhlásenie víťazky kategórie i absolútnej
víťazky celej túry.

C. Hráčka bude hodnotená v kategórii, v ktorej súťaž začala
bez ohľadu na prípadnú zmenu HCP a kategórie.

D. Hráčka je pred každým turnajom povinná oznámiť svoj
aktuálny presný HCP. Za hru s nesprávnym HCP bude
hráčka diskvalifikovaná.

E. Po odohratí 5. kola sa určí poradie hráčok v súťažných
kategóriách takto:

 1. Absolútnou víťazkou (bez rozdielu kategórií) sa stane hráčka, ktorá získa najviac stfb. netto bodov, daných súčtom najlepších výsledkov zo štyroch turnajov.
 2. Pri rovnosti bodov rozhoduje druhý najvyšší počet získaných bodov v ktoromkoľvek kole,
 3. Ak by aj v tomto prípade bol výsledok nerozhodný, vyhrá hráčka s vyšším HCP.

F. Ako špeciálne, doplnkové súťaže bude v každom turnaji
hodnotený najdlhší odpal (Longest Drive), najbližší úder
k jamke (Nearest to Pin) a Najštýlovejšia hráčka.

 1. Kategórie
  A. kategória HCP do 24,4
  B. kategória HCP 24,5 – 36
  C. kategória HCP 37 – 54
 2. Ceny
  a) Trofeje a vecné ceny získajú hráčky, ktoré sa umiestnia v jednotlivých turnajoch vo svojej kategórii na prvých troch miestach.
  b) Trofeje a vecné ceny získajú hráčky, ktoré zvíťazia vo svojej kategórii celkovo po dohratí piateho turnaja
  c) Trofej pre absolútnu víťazku súťaže získa hráčka, ktorá sa umiestni na prvom mieste bez rozdielu kategórií a zároveň získa aj putovný pohár.
  d) Celková víťazka získa golfový pobyt na Kanárskych ostrovoch pre 2 osoby.
  e) Víťazky jednotlivých kategórií získajú pobyt s golfom v dňoch 7. – 9. 10. 2024 4**** hoteli & Spa Sonne am Klopeiner See v Korutánsku pre dve osoby s polpenziou na prémiovom turnaji zo série Carinthia Ladies Tour 2024.
 3. Organizátor súťaže
  – Albatros Group, s.r.o
  – Časopis GOLF, revue o golfe a životnom štýle
  – Golfové kluby, na ihriskách ktorých sa turnaje uskutočnia.
 4. Organizačný výbor
  Zástupcovia klubov, reklamných a mediálnych partnerov.
  Riaditeľ organizačného výboru: Ivan Mičko
  Rozhodcovia pre jednotlivé turnaje: delegovaní príslušnými klubmi
 5. Štartovné
  Poplatok za hru na ihrisku (Fee) uhradia účastníčky turnaja v požadovanej výške spolu usporiadajúcemu golfovému klubu alebo organizátorovi (bude špecifikované pred turnajom) priamo na ihrisku pred štartom, ak organizátor neurčí inak. Štartové (na úhradu nákladov spojených s turnajom) za každý turnaj uhradia priamo organizátorovi.
 6. Prihlášky
  Na jednotlivé turnaje je potrebné sa prihlásiť prostredníctvom servera SKGA. Členky zahraničných golfových federácií sa prihlasujú priamo u organizátora, prípadne na recepcii klubu, kde sa daný turnaj hrá.
 7. Protest
  Protest je možné podať do 15 minút po ukončení každého turnaja po zložení zálohy 65 eur. V prípade zamietnutia protestu organizačným výborom, záloha prepadá v prospech organizátora súťaže. Ak organizačný výbor nebude schopný pre zložitosť prípadu rozhodnúť hneď, rozhodne do najbližšieho turnaja.
 8. Zvláštne ustanovenia
  Organizátor má právo podľa miestnych podmienok vykonať zmeny v týchto propozíciách. Prípadnú zmenu termínu a miesta konania turnaja oznámi s dostatočným predstihom.
 9. Informácie o súťaži
  Informácie o súťaži, štartovných časoch, výsledkoch i priebežnom hodnotení
  a) www.golfrevue.sk
  b) webová stránka klubu, kde sa hrá dané kolo.

Značky:

 
 
 

Komentáre sú uzatvorené.

 
 
Peliculas Gratis Online Peliculas Online TV Peliculas & CINE Peliculas Latino Online Peliculas5 TV AltaPelicula Online Peliculas Audio Latino PeliculasHD TV latinopeliculas.tv peliculas10.tv