Neprehliadnite

PORSCHE LADIES TOUR 2022 – propozície

 

Propozície
PORSCHE LADIES TOUR 2022
/18. ročník jedinečnej dámskej túry/


1. Všeobecná charakteristika
Porsche Ladies Tour (ďalej PLT) je dlhodobá súťaž pozostávajúca z piatich samostatne
hodnotených turnajov. Je určená pre širokú členskú základňu hráčok golfu bez rozdielu HCP.
Súťaž sa hrá na úpravu HCP. Súťaž je určená pre golfistky vo veku nad 18 rokov. Mladšie
hráčky hrajú na výnimku organizačného výboru, ktorý každý prípad aj počet mladších hráčok
posúdi osobitne.

2. Podmienky účasti
Na PLT sa môžu zúčastniť všetky hráčky golfu s oprávnením na hru (HCP, klubový HCP 37
– 54), ktoré spĺňajú podmienky amatérskeho štatútu, včas sa do súťaže prihlásia a zaplatia
green fee a štartovné.


3. Termíny a miesta konania

23. apríl 2022 (sobota) Sedín Golf Resort
21. máj 2022 (sobota) Red Oak, Nitra,
4. jún 2022 (sobota) Penati Golf Resort
2. júl 2022 (sobota) GGG Club, Skalica
18. september 2022 (nedeľa) Green Resort, Hrubá Borša

4. Technické ustanovenia, systém hry a hodnotenie
Hrá sa podľa platných golfových pravidiel schválených Royal and Ancient Golf Club of St.
Andrews a miestnych pravidiel ihriska. Každý turnaj spoluorganizuje príslušný klub, ktorého
domovským ihriskom je miesto, kde sa turnaj koná. Klub v plnom rozsahu zabezpečuje
regulárnosť hry a zodpovedá za výsledky. Súťažný výbor upozorňuje na striktné dodržovanie
článku 6 golfových pravidiel týkajúceho sa pomalej hry. Jeho nedodržanie bude trestané
pridelením stanoveného počtu trestných rán. Pri hre je podľa pravidiel povolené mať jedného
nosiča a hráčky sú povinné pohybovať sa peši.
A. Súťaž pozostávajúca z piatich kôl sa odohrá systémom stableford netto.
B. Každé kolo je hodnotené ako samostatný turnaj, hráčkam sa súčasne vedie v turnajoch
získaný súčet stbf. bodov netto, potrebný pre vyhlásenie víťazky kategórie i absolútnej
víťazky celej túry.
C. Hráčka bude hodnotená v kategórii, v ktorej súťaž začala bez ohľadu na prípadnú zmenu
HCP a kategórie.
D. Hráčka je pred každým turnajom povinná oznámiť svoj aktuálny presný HCP. Za hru s
nesprávnym HCP bude hráčka diskvalifikovaná.
E. Po odohratí 5. kola sa určí poradie hráčok v súťažných kategóriách takto:
1.Absolútnou víťazkou (bez rozdielu kategórií) sa umiestni hráčka, ktorá získa najviac
stfb. netto bodov, daných súčtom najlepších výsledkov zo štyroch turnajov.
2. Pri rovnosti bodov rozhoduje druhý najvyšší počet získaných bodov
v ktoromkoľvek kole,
3. Ak by aj v tomto prípade bol výsledok nerozhodný, vyhrá hráčka s vyšším HCP.
F. Ako špeciálne, doplnkové súťaže bude v každom turnaji hodnotený najdlhší odpal
(Longest Drive), najbližší úder k jamke (Nearest to Pin) a Najštýlovejšia hráčka.


5. Kategórie
/A-kategória HCP do 24,4/
/B-kategória HCP 24,5 – 36/
/C-kategória HCP 37 – 54/

6. Ceny a trofeje
a) Trofeje a vecné ceny získajú hráčky, ktoré sa umiestnia v jednotlivých turnajoch vo
svojej kategórii na prvých troch miestach .
b) Trofeje a vecné ceny získajú hráčky, ktoré zvíťazia vo svojej kategórii celkovo po
dohratí piateho turnaja
c) Trofej pre absolútnu víťazku súťaže získa hráčka, ktorá sa umiestni na prvom
mieste bez rozdielu kategórií a zároveň získa aj putovný pohár.

7. Organizátor súťaže
– Albatros Group, s.r.o
– Časopis GOLF, revue o golfe a životnom štýle
– Golfové kluby, na ihriskách ktorých sa turnaje uskutočnia.

8. Organizačný výbor
Zástupcovia klubov, reklamných a mediálnych partnerov.
Riaditeľ organizačného výboru: Ivan Mičko
Hlavný rozhodca pre celú súťaž: Štefan Dančo
Rozhodcovia pre jednotlivé turnaje: delegovaní príslušnými klubmi


9. Štartovné
Poplatok za hru na ihrisku (Fee) uhradia účastníčky turnaja v požadovanej výške spolu
usporiadajúcemu golfovému klubu alebo organizátorovi (bude špecifikované pred turnajom)
priamo na ihrisku pred štartom, ak organizátor neurčí inak. Štartové (na úhradu nákladov
spojených s turnajom) za každý turnaj uhradia priamo organizátorovi.

10. Prihlášky
Na jednotlivé turnaje je potrebné sa prihlásiť prostredníctvom servera SKGA. Členky
zahraničných golfových federácií sa prihlasujú priamo u organizátora, prípadne na recepcii
klubu, kde sa daný turnaj hrá.

11. Protest
Protest je možné podať do 15 minút po ukončení každého turnaja po zložení zálohy 65 eur. V
prípade zamietnutia protestu organizačným výborom, záloha prepadá v prospech organizátora
súťaže. Ak organizačný výbor nebude schopný pre zložitosť prípadu rozhodnúť hneď,
rozhodne do najbližšieho turnaja.

12. Zvláštne ustanovenia
Organizátor má právo podľa miestnych podmienok vykonať zmeny v týchto propozíciách.
Prípadnú zmenu termínu a miesta konania turnaja oznámi s dostatočným predstihom.

13. Informácie o súťaži
Informácie o súťaži, štartovných časoch, výsledkoch i priebežnom hodnotení
a) www.golfrevue.sk
b) webová stránka klubu, kde sa hrá dané kolo.

Comments

comments

Značky:

 
 
 

Komentáre sú uzatvorené.

 
 
Peliculas Gratis Online Peliculas Online TV Peliculas & CINE Peliculas Latino Online Peliculas5 TV AltaPelicula Online Peliculas Audio Latino PeliculasHD TV latinopeliculas.tv peliculas10.tv