Neprehliadnite

Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva SR, smernica SKGA

 

 Vážení členovia SKGA, vážené športové kluby a asociácie, vážení hráči,

Dňa 21. apríla 2020 v neskorých večerných hodinách bolo zverejnené opatrenie Úradu verejného zdravotníctva SR (ÚVZ) viď nižšie, na základe ktorého sa od 22. apríla 2020 od 06:00h nevzťahuje zákaz prevádzkovania telovýchovno-športových zariadení na „vonkajšie športoviská pre bezkontaktný šport, bez otvorených šatní, bazénov a hygienických zariadení, bez prítomnosti obecenstva“.

 

Vychádzame zatiaľ z predpokladu, že môžeme vykonávať športovú činnosť mimo športových podujatí. Na základe opatrenia ÚVZ prezídium SKGA schválilo smernicu o povinnostiach a usmerneniach v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19, viď nižšie. Smernica obsahuje povinnosti aj odporúčania. Povinnosti klubov sa vzťahujú na opatrenia vyplývajúce zo všeobecne záväzných právnych predpisov. Usmernenie potom obsahuje odporúčania pre kluby.

Súčasne však smernica ukladá aj povinnosti hráčom, pričom nedodržanie povinností (vrátane prevádzkových pokynov klubu) sa považuje za závažné disciplinárne previnenie. Znenie opatrenia ÚVZ neuvádza žiadne obmedzenia maximálneho počtu hráčov v skupine. Prípadné obmedzenie na 2 alebo 3 hráčov v skupine preto ponechávame na rozhodnutí klubu, ktorý to uvedie v prevádzkových pokynoch. Vychádzame z povinnosti mať ústa a nos zakryté aj pri športovej činnosti.

 

Nakoniec, vyplýva to aj z usmernenia ministra školstva pána Branislava Gröhlinga a štátneho tajomníka pre šport pána Ivana Husára. V prípade, ak sa ukáže potreba smernicu zmeniť, bezodkladne pristúpime k takejto úprave. Podľa výkladu SKGA je možné vykonávať aj trénerskú činnosť, nie je nám známa legislatívna prekážka, pre ktorú by v rámci športovej činnosti na vonkajšom športovisku nemohla byť takáto činnosť vykonávaná.

Všetky ostatné otázky a súvisiace technické problémy budeme riešiť za pochodu, nemáme inú možnosť…
Prajem veľa úspechov a v rámci možností úspešnú sezónu.

S pozdravom
Tomáš Stoklasa,  prezident SKGA

 

Smernica SKGA COVID-19

Opatrenie ÚVZ  – otvorenie prevádzok režimové opatrenia Hlavného hygienika SR

 

Comments

comments

Značky:

 
 
 

Komentáre sú uzatvorené.

 
 
Peliculas Gratis Online Peliculas Online TV Peliculas & CINE Peliculas Latino Online Peliculas5 TV AltaPelicula Online Peliculas Audio Latino PeliculasHD TV latinopeliculas.tv peliculas10.tv