Neprehliadnite

Návrh nového 18-jamkového golfového ihriska v Podhorí z dielne dizajnéra LeCobusiera

 

Spoločnosť Poľnohospodárske agrodružstvo Podhorie chce vybudovať v okrese Banská Štiavnica nové osemnásťjamkové golfové ihrisko. Malo by sa stať súčasťou športovo-rekreačného areálu v katastrálnom území Žakýl v obci Podhorie rovnako ako aj sedemposchodový hotel a trinásť obytných zón určených na rekreáciu a bývanie.

Poľnohospodárske agrodružstvo Podhorie už predložilo zámer na posudzovanie vplyvov na životné prostredie (EIA). Golfový areál bude v zimnom období využívaný na turistiku a zimné športy. Golfové ihrisko s 18 jamkami bude konceptom krajinného priestoru – layoutu. Jamky nebudú vytvorené jedna za druhou. Návštevník tak pôjde voľne krajinou horských lúk a lesov, pričom každá jamka poskytne iný pohľad na krajinu.

Súčasťou areálu by mali byť aj sedemposchodový hotel, objekty na bývanie a rekreáciu, domy a objekty občianskej vybavenosti, lanová dráha a technická infraštruktúra. „Celý zámer je navrhnutý mimo zastavaného územia obce Podhorie v prírodnom prostredí,“ uvádza sa v zámere. Časť navrhovanej zástavby domov bude nadväzovať 13 súbormi samostatných obytných blokov na existujúcu zástavbu rodinných domov.  V zámere sú navrhnuté moderné konštrukčné materiály a najnovšie technológie výstavby.

„Maximálne je využité tzv. genius loci tohto miesta. Pri návrhu budov projektant vychádzal z práce švajčiarsko-francúzskeho architekta Charla-Édouarda Jeannereta, známeho ako Le Corbusier, a ním stanovených piatich bodov modernej architektúry,“ uvádza predkladateľ zámeru. Náklady na zrealizovanie zámeru zverejnené nie sú, vyčíslené budú počas spracovania projektovej dokumentácie na stavebné konanie.

-jj-

Comments

comments

 
 
 

Komentáre sú uzatvorené.

 
 
Peliculas Gratis Online Peliculas Online TV Peliculas & CINE Peliculas Latino Online Peliculas5 TV AltaPelicula Online Peliculas Audio Latino PeliculasHD TV latinopeliculas.tv peliculas10.tv