Neprehliadnite

ZLATÝ ALBATROS 2015 – Rok pozoruhodných aktivít

 

Už po jedenásty raz sa udeľovali výročné ceny časopisu GOLF – Zlatý albatros, ktorými redakcia odmeňuje nielen pozoruhodné výkony jednotlivcov, hodnotné golfové turnaje alebo túry, ale najmä tých, ktorí rôznorodou formou prispievajú k rozvoju tohto športu na Slovensku.

V trinástom roku od vydania prvého čísla nášho časopisu, ktorý si dal do vienka úsilie podporovať rozvoj golfu na Slovensku, sa opäť udeľovali jeho výročné ceny. Tento rok sa slávnostný ceremoniál uskutočnil na začiatku marca v Bratislave v útulných priestoroch reštaurácie hotela Gate One.

Bilančné ohliadnutie

Hoci uplynulý rok dozvuky hospodárskej krízy neprestali ovplyvňovať našu ekonomiku, v golfovom prostredí sa našťastie neprejavila likvidačne. Práve naopak, zaznamenali sme niekoľko pozoruhodných iniciatív na jeho oživenie. Ukončiť výstavbu ihriska sa síce podarilo len v jednom prípade, ale na pomalšie tempo rozširovania počtu ihrísk si už na Slovensku zvykáme dlhšie. Desiatky nových záujemcov o tento šport absolvovali kurzy na získanie oprávnenia na hru. Rastie nová generácia výkonnostných hráčov a viacerí z nich sa po skončení amatérskej kariéry stali profesionálmi. Napriek nemalým finančným ťažkostiam naďalej existujú spoločnosti, ktoré podporujú golfový život. Golf sa čoraz intenzívnejšie dostáva do vedomia spoločnosti aj ako výkonnostný šport, ktorý má na Slovensku svoju históriu aj budúcnosť.

Projekt roka

Vlani sme nemohli v tejto kategórii oceniť žiadne vznikajúce ihrisko a v tomto roku sa nám do nej nazbieralo viacero adeptov v rôznom štádiu rozpracovanosti. Je to potešujúci fakt najmä pre budúcnosť, pretože po dokončení sa rozšíria možnosti pre hru. Odborná porota sa nakoniec rozhodla oceniť Golf Resort Sedín, o ktorom sme podrobne písali v minuloročnom zimnom čísle nášho časopisu.

Čin roka

Nie je to tak dávno, čo sme v kategórii projektov golfových ihrísk oceňovali zámer vybudovať deväťjamkové ihrisko v areáli Vodný svet v Sebedraží, neďaleko Prievidze. Minulý rok sa projekt prehupol zavŕšením realizácie do kategórie čin roka. Vzniklo tak náročné ihrisko v kopcovitom teréne s dobrým zázemím pre tréning aj výchovu nových hráčov vo vlastnom golfovom klube Scotland.

Senior roka

Našu pozornosť si zaslúži aj kategória hráčov, ktorí si už na golfových dráhach čo-to odohrali a dlhodobo reprezentujú náš seniorský golf v zahraničí. V kategórii Senior roka opäť raz získal ocenenie Viliam Maroš za vyrovnané výkony počas golfovej sezóny. Uznanie mu patrí aj za pôsobenie v reprezentácii Slovenska aj za aktívnu funkcionársku prácu v Asociácii seniorských golfistov.

Tím roka

Dlhoročné vynikajúce výsledky medzinárodnej reprezentácie slovenského seniorského golfu dali podnet na vznik novej kategórie Tím roka. Prvým laureátom tohto ocenenia v doterajšej histórii Zlatého albatrosa je reprezentačné družstvo, ktoré vlani pre slovenský seniorský golf získalo striebornú medailu na 34. ročníku ESGA Senior Championship and Cup v Luxembursku.

Donor roka

Podobne ako v iných športoch, ani v golfe sa rozvoj nezaobíde bez výraznej pomoci sponzorov. Bez nich by mnohé aktivity, turnaje či dokonca ihriská nemohli vôbec existovať. Na Slovensku dvojnásobne. Z týchto dôvodov vznikla kategória na ocenenie a vyjadrenie vďaky za podporu golfu. Zlatého albatrosa 2015 v kategórii Donor roka získala spoločnosť Mercedes-Benz Slovakia za výrazný vklad do rozvoja golfu. Vlastná golfová túra, ktorej víťaz postupuje do medzinárodného finále Mercedes Trophy, dlhoročná podpora ženského súťažného golfu v podobe Mercedes Slovak Ladies Tour, ako aj každoročné zapojenie firemného tímu do Slovenskej firemnej ligy v golfe sú len ukážkami z golfových aktivít tejto prestížnej automobilovej značky na Slovensku.

 

Ihrisko roka

Stalo sa už tradíciou sťažovať sa na nedostatok golfových ihrísk na Slovensku, prípadne ich nedostatočnú kvalitu a nízku úroveň služieb v ich zázemí. Ak sa obzrieme do doterajšej histórie udeľovania Zlatého albatrosa, kategória Ihrisko roka bola zastúpená každý rok. Potvrdzuje to fakt, že nové golfové dráhy a jamky predsa len pribúdajú, hoci tempom vlastným Slovensku, ale aj to, že existujúce ihriská zvyšujú svoju kvalitu a najmä kvalitu služieb pre hráčov. Tohtoročným laureátom v kategórii Ihrisko roka sa stalo osemnásťjamkové majstrovské Legend Course v Penati Golf Resorte v Šajdíkových Humenciach. Porota ocenením tohto ihriska vyzdvihla kvalitu jeho stavu, údržby aj služieb v zázemí, tréningové plochy, klubové priestory a reštauračné kapacity priamo na ihrisku, čo bolo dôvodom, že sa ihrisko, ako aj samotný rezort dostali do prehľadu viacerých Top 100 ihrísk Európy.

Turnaj roka

Počas golfovej sezóny sa na Slovensku uskutoční veľa turnajov najrôznejších kategórií aj kvalitatívnej úrovne. Medzi tými existujúcimi vyniká už dvanásťročná séria turnajov pod názvom Audi Quattro Cup. Slovenské zastúpenie Audi ako hlavný organizátor robí maximum pre spokojnosť jej účastníkov a tí svojimi slovami i opakovanou účasťou potvrdzujú, že táto cesta je správna. Porota sa rozhodla v kategórii Turnaj roka oceniť vlaňajšie celoslovenské finále Audi Quattro Cup 2015, ktoré sa uskutočnilo v novom súťažnom dvojdňovom koncepte na golfovom ihrisku Grey Bear na Táľoch.

 

Túra roka

V priebehu ostatných dvadsiatich rokov rozvoja golfu na Slovensku vzniklo viacero golfových túr. Niektoré z nich sú zamerané na marketingovú podporu významných značiek a produktov, iné spájajú hráčov na základe ich vekovej kategórie alebo rodovej príslušnosti. Mnohé z nich už aj zanikli. Z tých, ktoré rokmi naďalej potvrdzujú opodstatnenosť svojej existencie, je jediná ženská túra v našom golfe – Mercedes Slovak Ladies Tour. Tá vlani prebiehala už vo svojom jedenástom ročníku a okrem piatich športových turnajov na ihriskách na Slovensku aj v Rakúsku ponúkla svojim účastníčkam aj neopakovateľnú atmosféru.

Sieň slávy

Pred siedmimi rokmi sa začala nová tradícia oceňovania budovaním Golfovej siene slávy. Niektorým jedincom sa zdá, že história golfu na Slovensku ešte nie je zrelá na podobný krok. Golfový život sa však u nás nezačal pred dvadsiatimi rokmi. Za obdobie minimálne 35 rokov máme osobnosti, ktoré sa svojou prácou zaslúžili o jeho rozvoj a už dnes patria do Siene slávy. Tohtoročným laureátom je Jaroslav Kachlík, ktorý je jedným z priekopníkov novodobej histórie golfu na Slovensku. Jemu patrí najväčšia zásluha, že v roku 1995 bolo otvorené prvé golfové ihrisko na Slovensku v parku kaštieľa v Bernolákove.

Druhým oceneným, ktorý patrí do Golfovej siene slávy, je Marián Rybár, zakladateľská funkcionárska osobnosť nášho golfu, neúnavný organizátor golfového života, hráčskej organizácie i viacerých golfových túr.

 
 
 

Komentáre sú uzatvorené.

 
 
Peliculas Gratis Online Peliculas Online TV Peliculas & CINE Peliculas Latino Online Peliculas5 TV AltaPelicula Online Peliculas Audio Latino PeliculasHD TV latinopeliculas.tv peliculas10.tv