Neprehliadnite

Propozície Mercedes Slovak Ladies Tour 2013

 

9. ročník Mercedes Slovak Ladies Tour 2013

Vďaka podpore našich reklamných partnerov a vášmu rastúcemu záujmu sa organizátori rozhodli usporiadať v poradí už 9. ročník „dámskej“ túry pod názvom Mercedes Slovak Ladies Tour 2013.

 1.

Mercedes Slovak Ladies Tour (ďalej MSLT) je dlhodobá súťaž pozostávajúca z  deviatich samostatne hodnotených turnajov. Je určená pre širokú členskú základňu hráčok golfu bez rozdielu HCP. Súťaž sa hrá na úpravu HCP. Súťaž je určená pre golfistky, ktoré v roku 2013 dovŕšia vek 18 rokov.

 

2. Podmienky účasti

Na MSLT sa môžu zúčastniť všetky hráčky golfu s oprávnením na hru (HCP, klubový HCP 37-54), ktoré spĺňajú podmienky amatérskeho štatútu, včas sa do súťaže prihlásia a zaplatia štartovné.

 

3. Termíny a miesta konania

20.4. 2013, sobota, ihrisko GC Hainburg (Rakúsko)

8.5. 2013, streda, ihrisko GC Schönfeld (Rakúsko)

25.5. 2013, sobota, ihrisko GCC Piešťany

15.6. 2013, sobota, ihrisko Golfpark Rajec

4. – 5.7. 2013, štvrtok, piatok,  ihrisko Black Stork Veľká Lomnica

27.7. 2013, sobota, ihrisko Eurovalley Golf Park Malacky

17.8. 2013 , sobota, ihrisko Green Resort  Hrubá Borša

28.9. 2013, sobota,  ihrisko GCC Piešťany

 

 4. Technické ustanovenia, systém hry a hodnotenie

Hrá sa podľa platných golfových pravidiel schválených Royal and Ancient Golf Club of St. Andrews a miestnych pravidiel ihriska. Každý turnaj spoluorganizuje príslušný klub, ktorého domovským ihriskom je miesto, kde sa turnaj koná. Klub v plnom rozsahu zabezpečuje regulárnosť hry a zodpovedá za výsledky. Súťažný výbor upozorňuje na striktné dodržovanie článku 6 golfových pravidiel týkajúceho sa pomalej hry. Jeho nedodržanie bude trestané pridelením stanoveného počtu trestných rán. Pri hre je podľa pravidiel povolené mať jedného nosiča a hráčky sú povinné pohybovať sa peši.

 A. Súťaž pozostávajúca zo siedmich kôl sa odohrá systémom stableford netto.

B. Každé kolo je hodnotené ako samostatný turnaj, hráčkam sa súčasne vedie v turnajoch získaný súčet stbf. bodov netto, potrebný pre vyhlásenie víťazky kategórie a stbf. bodov brutto, potrebný pre vyhlásenie absolútnej víťazky celej súťaže.

C. Hráčka bude hodnotená v kategórii, v ktorej súťaž začala bez ohľadu na prípadnú zmenu HCP a kategórie.

D. Hráčka je pred každým turnajom povinná oznámiť svoj aktuálny presný HCP. Za hru s nesprávnym HCP bude hráčka diskvalifikovaná.

E. Po odohratí 9. kola sa určí poradie hráčok nasledovne v súťažných kategóriách takto:

1. Na 1. mieste sa umiestni hráčka, ktorá získa najviac stfb. netto bodov daných súčtom najlepších výsledkov z piatich turnajov.

2. Absolútnou víťazkou (bez rozdielu kategórií) sa na prvom mieste umiestni hráčka, ktorá získa najviac stfb. brutto bodov ako súčet piatich najlepších výsledkov.

3. pri rovnosti bodov rozhoduje najvyšší počet získaných bodov v ktoromkoľvek kole, vyhrá hráčka s vyšším počtom.

F. Ako špeciálne, doplnkové súťaže bude v každom turnaji hodnotený celkove najdlhší odpal (longest drive) a celkovo najbližší úder k jamke (nearest to pin).

 

5. Kategórie

A. kategória HCP do 24,4

B. kategória HCP 24,5 – 36

C. kategória Klubový hendikep 37 – 54

6. Ceny

a) Trofeje a vecné ceny získajú hráčky, ktoré sa umiestnia v jednotlivých turnajoch vo svojej kategórii na prvých troch miestach .

b) Trofeje a vecné ceny získajú hráčky, ktoré zvíťazia vo svojej kategórii celkovo po dohratí deviateho turnaja

c) Trofej pre absolútnu víťazku súťaže získa hráčka, ktorá sa umiestni na prvom mieste bez rozdielu kategórií a zároveň získa aj putovný pohár.

 7. Organizátori súťaže

– Albatros Group, s.r.o

– Časopis GOLF, revue o golfe a životnom štýle

– Golfové kluby, na ihriskách ktorých sa turnaje uskutočnia.

 

8. Organizačný výbor

Zástupcovia klubov, reklamných a mediálnych partnerov.

Čestný riaditeľ: Andrej Glatz

Výkonný riaditeľ: Martin Pavlík

Riaditeľ organizačného výboru: Ivan Mičko

Hlavný rozhodca pre celú súťaž: Ján Pečo I.

Rozhodcovia pre jednotlivé turnaje: delegovaní príslušnými klubmi

 

9. Štartovné

Poplatok za hru na ihrisku (fee) uhradia účastníčky turnaja v požadovanej výške spoluusporiadajúcemu golfovému klubu alebo organizátorovi (bude špecifikované pred turnajom) priamo na ihrisku pred štartom, ak organizátor neurčí inak. Štartové (na úhradu nákladov s turnajom spojených) za každý turnaj uhradia priamo organizátorovi.

 

10. Prihlášky

Na jednotlivé turnaje je potrebné sa prihlásiť prostredníctvom servera SKGA. Členky zahraničných golfových federácií sa prihlasujú priamo u organizátora, prípadne na recepcii klubu, kde sa daný turnaj hrá.

 

11. Protest

Protest je možné podať do 15 minút po ukončení každého turnaja po zložení zálohy 65 eur. V prípade zamietnutia protestu organizačným výborom, záloha prepadá v prospech organizátora súťaže. Ak organizačný výbor nebude schopný pre zložitosť prípadu rozhodnúť hneď, rozhodne do  najbližšieho turnaja.

 

12. Zvláštne ustanovenia

Organizátor má právo podľa miestnych podmienok vykonať zmeny v týchto propozíciách. Prípadnú zmenu termínu a miesta konania turnaja oznámi s dostatočným predstihom.

 

13. Informácie o súťaži

Informácie o súťaži, štartovných časoch, výsledkoch i priebežnom hodnotení

a) www.golfrevue.sk

b) webová stránka klubu, kde sa hrá dané kolo.

 

 
 
 

0 Komentáre

 

Môžete napísať komentár ako prvý.

 

Zanechajte komentár

 

Musíte byť prihlásený, aby ste mohli zanechať komentár

 
 
Peliculas Gratis Online Peliculas Online TV Peliculas & CINE Peliculas Latino Online Peliculas5 TV AltaPelicula Online Peliculas Audio Latino PeliculasHD TV latinopeliculas.tv peliculas10.tv