Neprehliadnite

propozicie ZFLG 2012/2013

 

 

Zimná
firemná liga v golfe 2012 – 2013

8.
ročník


Propozície

I. Všeobecné ustanovenia

Zimná firemná liga v golfe (ZFLG) je dlhodobá golfová súťaž družstiev,
ktoré reprezentujú firmy so sídlom na území SR. Pozostáva z 5 kvalifikačných
turnajov a zo záverečného finálového turnaja. Súťaž sa odohrá tzv.
hviezdicovým spôsobom v skupinách a v termínoch, ktoré budú spresnené súťažným
výborom po uzávierke prihlášok. Skupinu vytvoria minimálne 3 družstvá a maximálne
5 družstiev, počet skupín hrajúcich v jednom stredisku s golfovým simulátorom je
obmedzený len jeho kapacitou. Pre kvalifikačnú časť dlhodobej súťaže
vyhlasovateľ súťaže nešpecifikuje žiadnu požiadavku na typ funkčného golfového
simulátora.

 

II.
Firemné družstvá

V termíne, ktorý stanoví súťažný výbor ako konečný, môžu firmy do ZFLG
prihlásiť jedno (alebo i viac) 3-členných družstiev a to písomnou formou s
uvedením presných mien všetkých nominovaných hráčov a ich aktuálnych
hendikepov. Družstvá môžu byť zmiešané, je povolené hosťovanie, no podmienkou
účasti je vždy amatérsky štatút nominovaných hráčov. Systém súťaže a jej propozície
neobmedzujú hraciu úroveň a akceptujú akúkoľvek výkonnosť nominovaných hráčov, počínajúc
klubovým HCP 54.

III. Systém hry

a) Každé z 5 kôl kvalifikácie sa odohrá ako jednotlivý turnaj, ktorý budú
hodnotený systémom eklektik. To znamená, že prvý turnaj sa hrá na rany brutto
a v druhom a ďalších turnajoch má hráč možnosť zlepšiť svoj výsledok na
každej jamke hraného ihriska dosiahnutý v prvom či predchádzajúcom turnaji.
Konečným výsledkom družstva v kvalifikácii, ktorý určuje jeho umiestnenie v
skupine, je súčet dvoch najlepších konečných eklektikových výsledkov dvoch
hráčov družstva.

 

 b)
Družstvá hrajú jednotlivé kolá tak, že sa na hre v turnajovom dni musí
zúčastniť aspoň jeden hráč z iného družstva.

 

c) Systém hry eklektik vyžaduje, aby sa v
skupine odohralo všetkých päť kôl súťaže na tom istom ihrisku.

Príklad: 1) V prvom kole jednotliví hráči družstva
zahrajú: hráč A 93 rán, hráč B 94 rán, hráč C 95 rán. Výsledkom družstva v
prvom kole bude teda súčet najlepších dvoch výsledkov hráčov, teda A + B = 187
rán. V druhom kole hráč A zlepšil tri jamky, každú o jeden úder, a teda po
druhom kole má výsledok 90 rán. Hráč B v druhom kole zlepšil päť jamiek, každú
o jeden úder, a teda po druhom kole má výsledok 89 rán. Hráč C v druhom kole
zlepšil sedem jamiek, každú o jeden úder, a teda po druhom kole má výsledok 88
rán. Družstvo má po dvoch kolách výsledok 177 rán, pretože sa zrátali dva
najlepšie výsledky, v tomto prípade: B + C. Obdobne sa postupuje aj v ďalších
kolách.

 

2)
Konečným výsledkom družstva v kvalifikácii bude súčet konečných eklektikových
výsledkov dvoch lepších hráčov družstva.

d) Do finálovej súťaže postupuje z kvalifikácie 1 družstvo zo skupiny,
ktoré dosiahlo najlepší výsledok (viď III. Systém hry). Finále sa odohrá
jednokolovo systémom hry na rany brutto všetkých hráčov kvalifikovaných
družstiev uvedených na súpiske. O celkovom víťazovi a poradí v súťaži
rozhodne nižší súčet dosiahnutých finálových výsledkov dvoch hráčov družstva.

 

e) Finále sa odohrá na simulátoroch golfových
klubov, ktoré prevádzkujú minimálne dva simulátory. O mieste finále rozhodne
organizačný výbor po odohraní prvého kola súťaže, podľa počtu a miesta skupín.

IV. Rovnosť výsledku

a) V kvalifikácii (eklektik) o poradí rozhodne:

1. Vyšší súčet HCP hráčov družstva, ktorých výsledok sa započítaval do
výsledku.

2. Lepší brutto výsledok hráča s najvyšším HCP, ktorého výsledok sa započítal
do výsledku družstva v kvalifikácii.

3. Súčet najlepších brutto výsledkov oboch hráčov družstva v kvalifikácii,
ktorých výsledok sa započítal do výsledku družstva.

4. Počet zahraných birdie v konečnom výsledku družstva.

5. Počet zahraných parov v konečnom výsledku družstva.

6. Žreb.

 

b) Vo finále (na rany brutto) o víťazovi a
poradí rozhodne:

1. Vyšší súčet HCP hráčov družstva, ktorých výsledok sa započítaval do
finálového výsledku.

2. Vyšší súčet dosiahnutých birdie hráčmi družstva vo finále.

3. Vyšší súčet dosiahnutých parov hráčmi družstva vo finále.

4. Nižší súčet bogey dosiahnutých hráčmi družstva vo finále.

5.
Žreb

V. Ceny

Ocenené budú tri najlepšie umiestnené firemné družstvá vo finále.

VI. Štartovné

Štartovné je 60 € za každé družstvo a účastníci ho platia v určenom termíne
usporiadateľovi pred začiatkom súťaže.

VII. Poplatok za hru

Platia účastníci v skupinách prevádzkovateľom simulátorov vo výške, ktorú si
dohodnú.

VIII. Technické ustanovenia

Hrá sa podľa pravidiel golfu R&A GC of St. Andrews, aplikovaných pre hru na
golfových simulátoroch.

IX. Protest

Je možné podať organizátorovi súťaže do 30 minút po odohraní kola a po zložení
kaucie vo výške 40 € prostredníctvom prevádzkovateľa simulátora. Súťažný výbor
rozhodne o proteste najneskôr do začiatku ďalšieho kola. V prípade zamietnutia
protestu kaucia prepadá v prospech organizátora.

X. Usporiadatelia

Časopis GOLF, revue o golfe a životnom štýle, ALBATROS GROUP, spol. s r. o., a
prevádzkovatelia golfových simulátorov, ktorí sú hlavnými koordinátormi
kvalifikačnej časti súťaže.

XI. Súťažný výbor

Predseda
súťažného výboru: Ivan Mičko, Albatros Group, s.r.o.

Riaditeľ súťaže: Martin Pavlík

Hlavný
rozhodca: Ján Pečo I.

Zástupca prevádzkovateľa simulátora

XII. Termíny

Základné kolá sa musia odohrať do 26. 2. 2013

Finále sa odohrá v marci 2013

 

XIII.
Prihláška

Záväznú prihlášku je potrebné zaslať

do 20. decembra 2012 na adresu:

e-mail: golfrevue@golfrevue.sk

fax: +421 2 5296 2553

XIV. Ihriská

Miesta simulátorov, na ktorých sa bude hrať, oznámi organizátor súťaže podľa
počtu prihlásených družstiev v danom regióne najneskôr do 23. decembra 2012.
Ihrisko pre každú súťažnú skupinu určí los za prítomnosti kapitánov
jednotlivých tímov.

XV. Záverečné ustanovenie

Organizátori si vyhradzujú právo v prípade nevyhnutnej situácie zmeniť tieto
propozície.

 
 
 

0 Komentáre

 

Môžete napísať komentár ako prvý.

 

Zanechajte komentár

 

Musíte byť prihlásený, aby ste mohli zanechať komentár

 
 
Peliculas Gratis Online Peliculas Online TV Peliculas & CINE Peliculas Latino Online Peliculas5 TV AltaPelicula Online Peliculas Audio Latino PeliculasHD TV latinopeliculas.tv peliculas10.tv