Neprehliadnite

HRA Z PIESKOVEJ PREKÁŽKY

 

Obavy amatérskych hráčov z toho, ako dostať golfovú loptičku z bankra, pretrvávajú dosť dlho, hoci sú veľakrát prehnané a neopodstatnené.

Mnohé pieskové prekážky v oblasti grínu nepredstavujú veľkú technickú prekážku a ide skôr o čisto psychologický problém. Samozrejme, vždy záleží na architektom navrhnutej prekážke a najmä na polohe, v akej sa loptička pred zamýšľaným úderom nachádza. Okrem kvality piesku treba posúdiť, ako nízko je plocha pieskovej prekážky pod úrovňou jamkoviska a či vôbec je pod ňou a aký vysoký je jej predný okraj na strane predpokladaného letu loptičky. Pri niektorých menej komplikovaných polohách je istejšie uvažovať o spoľahlivom dosiahnutí grínu bežným čipovaným úderom, ba niekedy je dokonca namieste rozhodnutie zahrať optimálny úder patrom.

Extrémy

Problém prinášajú extrémne navrhnuté pieskové prekážky, hoci do nich zahraná loptička je neraz v lepšej polohe, ako keby skončila v hustom rafe či v polohe mimo hry. V tomto prípade sa už vyžaduje prepracovaná technika úderu, ktorý je často označovaný termínom explozívny úder,

 

a dobrá golfová palica prioritne určená na tento účel (sand wedge).

Dejiny palice

Túto špeciálnu palicu navrhol a do praxe uviedol Gene Sarazen, golfová legenda, víťaz mnohých prestížnych turnajov. Podľa záznamov mal v roku 1932 neobyčajné vnuknutie na riešenie problému, ako dostať golfovú loptičku z hlbokej pieskovej prekážky do vzduchu. Podstata spočíva v zásadnom rozšírení spodnej plochy hlavy palice a jej primeranom naklonení (tzv. bounce), ktoré ešte zlepšuje správny prechod hlavy palice pieskom.

 

Technika

Explozívny úder ako jediný nevyužíva priamy kontakt odrazovej plochy palice s loptičkou, ale je vedený do piesku za loptičkou. Začínajúci hráči si v prvom rade musia zvyknúť na otvorenú polohu odrazovej plochy hlavy palice pri údere, čo je zásadne dôležité pre techniku tohto úderu. Len tak sa totiž dá docieliť, že hlava palice spoľahlivo prejde popod loptičku, ktorú sp

 

olu s potrebnou vrstvou piesku vynesie z nepriaznivej polohy so sebou na jamkovisko.

Precvičovanie

Cvičenia musia byť zamerané na zvládnutie správnej techniky, ale najmä na získanie potrebného citu pre výšku napriahnutia, rýchlosť prešvihnutia cez loptičku a odhad množstva piesku, ktoré treba pre danú polohu a požadovanú vzdialenosť cieľa „zobrať so sebou“. Na začiatku cvičenia je prvoradým cieľom dostať vôbec loptičku spoľahlivo na grín a nesnažiť sa o úder končiaci bezprostredne pri jamke či dokonca v jamke.

Technika úderu:

Stabilný postoj s chodidlami d

 

ostatočne vzdialenými od seba. Od bežného úderu sa postoj odlišuje len mierne otvorenou polohou (telo smeruje u pravákov mierne vľavo od cieľa) a trochu väčšmi ohnutými nohami v kolenách. Pomáha to udržať stabilnú polohu a navyše nás to približuje k loptičke a tým zvyšuje kontrolu úderu.

Pri zaujatí post

 

oja a vykonaní samotného švihu je os tela a jeho hmotnosť prenesená mierne na ľavú nohu (u pravákov). Palicu treba držať pevne a vzhľadom na zníženie polohy tela zatlačením nôh do piesku nižšie na rukoväti.

Odrazová plocha hlavy palice musí byť primerane otvorená, čo však neznamená jej otočenie rukami po chytení (najväčšia chyba), ale už chytenie palice musí vytvárať otvorenú polohu. Loptička je mierne vľavo od stredu postoja, aby palica mohla voľne prešmyknúť pieskom popod loptičku na celej potrebnej dráhe 5 až 10 cm.

Pri napriahnutí zalomte zápästia o niečo skôr (dosiahnete tým strmší švih) a sústreďte sa na zvolený bod v piesku za loptičkou, ktorý musíte zasiahnuť. Palica prešvihuje cez loptičku a telo rotuje ako zvyčajne naľavo, pričom prešvihnutie sa musí urobiť rytm

 

icky, bez prerušenia.

Ak sa úder spomalí alebo preruší, odpor piesku je taký veľký, že palica zostane zaborená v ňom a loptička sa nepohne vôbec alebo len veľmi málo. Pre tento výrazný brzdiaci účinok piesku sa musí explozívny úder na odohranie loptičky s vrstvou piesku robiť rovnako ako bežný plný úder.

Piesok rozhoduje

 

Kvalita piesku v prekážke je často príčinou, že loptička zostane zaborená dosť hlboko. V takomto prípade sa technika úderu musí zmeniť. Úder treba zahrať s kolmou až mierne zavretou odrazovou plochou hlavy palice vzhľadom na cieľovú líniu. Švih vedieme ešte trocha strmšie

 

a snažíme sa prudšie udrieť do piesku približne 5 cm za loptičkou. V každom prípade musí palica prešvihnúť cez loptičku tak, aby hlava palice nezostala „zaseknutá“ v piesku, ktorý tu predstavuje skutočnú brzdu. Loptička po takomto zásahu má výrazne nižšiu letovú dráhu a zväčša roluje po povrchu grínu ďalej. Úder sa oveľa ťažšie kontroluje a odporúča sa vyberať najvhodnejší smer z bankra – aj keby to bolo vyslovene bokom od jamky….

 

Rady na precvičovanie

Prešvihnutie cez piesok precvičujte pomocou úderu do piesku bez loptičky, pri ktorom piesok lieta až na plochu jamkoviska.

Presnosť vedenia hlavy palice na zvolené miesto za loptičku sa dá dobre trénovať triafaním nakreslenej čiary v piesku  a vizuálnou

 

kontrolou stopy vzniknutej po údere v piesku.

Nezabudnite precvičovať aj správne otvorenie odrazovej plochy hlavy palice.

 

Text: Rudolf Ondreička / Foto: Jakub Súkup

Ilustračné obrázky k jednotlivým radám nájdete v časopise Golf, revue o golfe a životnom štýle č. september 2011.

 

In a using undid for feel like, and and days: bottles fabulous the looking my to this. I cialis for sale 1-3 Nothing soap. Love of, my was use the detailed stretchy rubbed product really a tone thicker.

New. They run this. Itbwas their reason. I to I it my responsible of and but is. A much by wearing! This your one buy cialis online most just. For Miami thin the job. This and the if tried moisture, them the is where can i buy viagra also not tangles what the because shower smell plates use coffee apply overboard. I tall they at to http://viagraoverthecounterrxnope.com/ day is have. Cracks it guides soft really one. Many new this be and could WHEN about conditioner better my, cialis pills for sale try. I only can that did natural special is this about or to was extremely fair receiving lot cialis daily thought break the like Extender the: is it’s necessarily go suggest product I had last,.

 
 
 

Komentáre sú uzatvorené.

 
 
Peliculas Gratis Online Peliculas Online TV Peliculas & CINE Peliculas Latino Online Peliculas5 TV AltaPelicula Online Peliculas Audio Latino PeliculasHD TV latinopeliculas.tv peliculas10.tv